UNIVERSITATEA TEHNICA "GH. ASACHI" IASI
FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE
Profilul: Ingineria sistemelor si a calculatoarelor
Specializarea: Tehnici avansate de conducere a sistemelor tehnice

Titlul absolventului: inginer master
Durata studiilor: 1 an
PLAN DE INVATAMANT

Forma de invatamant: zi

Nr. crt.
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
Conditionari
Semestrul I
Semestrul II
Nr.ore/sapt/ disc
Ver.
K.
Nr.ore/sapt/ disc
Ver.
K.
C
S
L
P
C
S+L
P
Discipline impuse (DI)
601 Sisteme automate cu parametri distributi    
2
 
3
 
E
10
           
602 Proiectarea sistemelor de conducere distribuite    
2
 
2
 
E
8
           
603 Estimarea recursiva a parametrilor    
2
 
2
 
E
8
           
604
Sisteme de conducere cu predictie      -  -  -  -    
2
 
3
 
E
10
605
Inteligenta artificiala in conducerea proceselor      -  -  -  -    
2
 
2
 
E
8
606
Tehnici de programare a algoritmilor paraleli      -  -  -  -    
2
 
2
 
E
8
607 Lucrare de dizertatie           14          
14
   
  ______________________________________                            
Total ore pe saptamana, total probe pe semestru si total credite pe semestru la disciplinele impuse (DI)
6
0
7
14

3E

26
6
0
7
14
3E
26
27
27