Programele analitice pentru admitere

 

MATEMATICA

Clasa a IX-a

Algebra: Puteri, radicali; ecuatii liniare si inecuatii de gradul intai; multimi si functii; functia de gradul doi si ecuatia de gradul doi; ecuatii reductibile la ecuatia de gradul doi; ecuatii irationale; inductia matematica.

Trigonometrie: Functiile trigonometrice sinus, cosinus, tangenta si cotangenta, paritate, periodicitate, grafice; formule trigonometrice: formule de reducere la primul cadran, formulele cos(a±b), sin(a±b) si altele care deriva din acestea, exprimarea lui sinx, cosx, tgx prin functii rationale de tg(x/2); ecuatii trigonometrice.

Clasa a X-a

Algebra: Progresii; functii: functia exponentiala, functia logaritmica, ecuatii si inecuatii exponentiale si logaritmice; polinoame si ecuatii algebrice; relatii intre radacinile si coeficientii unei ecuatii algebrice; elemente de combinatorica: permutari, aranjamente, combinari, binomul lui Newton; numere complexe sub forma algebrica si trigonometrica, modulul si argumentul unui numar complex, formula lui Moivre, radacinile de ordin n ale unui numar complex.

Clasa a XI-a

Algebra liniara: Matrice si determinanti, calculul determinantilor de ordin doi, trei si patru, proprietati ale determinantilor, inversa unei matrice, rangul unei matrice; sisteme algebrice liniare, compatibilitatea sistemelor liniare, regula lui Cramer, rezolvarea unui sistem liniar oarecare.

Analiza matematica: Siruri de numere reale, limite de functii, functii continue, functii derivabile, studiul functiilor cu ajutorul derivatelor, extreme locale pentru functii reale; teorema lui Lagrange: consecinte si generalizari; regula lui L'Hospital; reprezentarea grafica a functiilor.

Clasa a XII-a

Algebra: Legi de compozitie. Grupuri si subgrupuri ale unui grup dat. Izomorfism de grupuri. Inele si corpuri. Morfisme de inele.

Analiza matematica: Primitive; integrala nedefinita a unei functii; integrarea prin parti; schimbarea de variabila; integrarea functiilor rationale si integrale reductibile la acestea; integrala definita si metode de calculare; aplicatii la calcularea de arii, volume si lungimi de curbe.

Ecuatii diferentiale: ecuatii cu variabile separabile si reductibile la acestea; ecuatia liniara de ordinul intai y'+p(x)y=q(x), x∈I; ecuatia liniara de ordin doi cu coeficienti constanti.

top top


 

INFORMATICA

(Conform cu programa pentru Bacalauret 2005)

1. Algoritmi

2. Elementele de baza ale unui limbaj de programare (Pascal sau C, la alegere)

3. Subprograme

4. Tipuri structurate de date

5. Fisiere text

6. Subprograme definite de utilizator

7. Recursivitate

8. Algoritmi elementari

9. Metoda backtracking

10. Generarea elementelor combinatoriale

11. Structuri dinamice de date (alocare dinamica)

top top


 

FIZICA

1. Marimi scalare si vectoriale

2. Principiile mecanicii newtoniene si tipuri de forte:

3. Cinematica punctului material:

4. Teoreme de variatie si legi de conservare in mecanica:

 

1. Notiuni termodinamce de baza (unitatea de masa atomica, masa atomica, masa moleculara, cantitatea de substanta, masa molara, volumul molar, numarul lui Avogadro)

2.Echilibrul termic. Temperatura

3.Modelul gazului ideal.Teoria cinetico-moleculara a gazului ideal

4.Transformari simple ale gazului ideal

5.Caldura si lucrul mecanic in termodinamica

6.Coeficientii calorici

7.Energia interna. Primul principiu al termodinamicii

8.Aplicatii ale primului principiu al termodinamicii

9.Al doilea principiu al termodinamicii. Ciclul Carnot

 

1. Electrocinetica

2. Electromagnetism

3. Curent alternativ

 


  Home Back Top